RAZPIS ZA DELOVNO MESTO NA NIJZ

Povezava do razpisa: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&what=nijz&jobId=2879906
Opis dela:
Delo bo obsegalo: pripravo ocen in tveganja na zdravje ljudi za biocidne snovi, priprava strokovnih mnenj in komentarjev na ocene nevarnosti in tveganja za aktivne snovi, ki so jih pripravili strokovnjaki držav članic EU, priprava nacionalnih povzetkov ocen nevarnosti in tveganja za aktivne snovi, aktivna udeležba na medresorskih delovnih sestankih povezanih z ocenjevanjem biocidnih snovi, spremljanje novih metodologij in smernic za izvajanje ocen nevarnosti in tveganja za zdravje ljudi ter njihova implementacija v tekoče delo.

Delo se bo opravljalo v Ljubljani, v Centru za zdravstveno ekologijo (CZE).
Rok za prijavo je 1. september 2022.