Drage članice in člani Slovenskega toksikološkega društva,


zaključujemo leto, v katerem smo gostili kongres EUROTOX 2023 kot osrednji toksikološki dogodek v Evropi. Po prizadevanjih za uspešno kandidaturo in po prestavitvi kongresa, zaradi pandemije COVID-19, je za nami zelo uspešen kongres. Pri organizaciji smo članice in člani društva sodelovali v lokalnem organizacijskem odboru. V imenu društva se še posebej zahvaljujemo predsednici lokalnega organizacijskega odbora, dr. Luciji Perharič. Zaradi njene zavzetosti in nenehnega prizadevanja, smo bili izbrani za gostitelja kongresa in smo to vlogo lahko uspešno opravili. Upravni odbor se zahvaljuje tudi vsem drugim sodelavcem v lokalnem organizacijskem odboru ter vsem ostalim članicam in članom, ki so sodelovali na kongresu.

Organizirali smo že šesti kongres Slovenskega toksikološkega društva, z mednarodno priznanimi predavatelji in zanimivo tematiko o prepovedanih snoveh v športu. Zbornik je dostopen na spletni strani društva.

Za nami je zelo uspešno leto, ki naj nam služi kot vzpodbuda za naprej. V prihajajočem obdobju bomo organizirali sedmi kongres, izteka se mandat članom organizacijskih struktur društva, zato se bomo pripravili na volitve.

Vabimo vas, da v novem letu še naprej sodelujete pri delu društva in društvenega glasila (IF = 2,1) kot avtorji in recenzenti. Hkrati se zahvaljujemo članicam in članom, ki ste del dohodnine namenili društvu.

Do omenjenih izzivov pa vam želimo zabavne in prijetne božično-novoletne praznike. Novo leto naj bo prijazno in polno uspehov!

Upravni odbor Slovenskega toksikološkega društva