Eurotox 2023 Ljubljana – Slovenija 10 – 13 september 2023

EUROTOX 2023 | Program in registracija

Program 57. kongresa EUROTOX 2023 skupaj z navodili za oddajo izvlečkov je že objavljen na uradni spletni strani kongresa:

https://www.eurotox2023.com/.

Vabljeni k ogledu in prijavi na kongres!

Predstavitev:

O društvu

Slovensko toksikološko društvo je prostovoljno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo.

Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

Slovensko toksikološko društvo ima v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 0140-69/2019/12, status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/).

Uradno glasilo društva je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology).Revija izhaja štirikrat letno. Petletni faktor vpliva je 1,777 oziroma 1,727 v 2019). Več informacij najdete na: https://hrcak.srce.hr/aiht