Domov

Peti kongres Slovenskega toksikološkega društva (SloTOX)

17. junij 2021

Videokonferenca

Slovensko toksikološko društvo organizira 5. Kongres SloTOX z naslovom ”Mikro- in nanodelci- tveganja uporabe in izpostavljenosti”.

Kongres bo letos zaradi epidemije potekal v virtualni obliki preko spletne aplikacije Zoom.

Na kongres je obveza prijava preko prijavnega obrazca.

Predavanja bodo v večini potekala v slovenskem jeziku, tuji predavatelji pa bodo govorili v angleškem jeziku.

Navodila za udeležence in povezavo boste prejeli po prijavi in plačani kotizaciji.

Vse potrebne informacije za prijavo na kongres, program kongresa in prijavni obrazec so v priloženih dokumentih.

Domov – o društvu

Slovensko toksikološko društvo je prostovoljno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo.

Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

Slovensko toksikološko društvo ima v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 0140-69/2019/12, status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/).

Uradno glasilo društva je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology).Revija izhaja štirikrat letno. Petletni faktor vpliva je 1,777 oziroma 1,727 v 2019). Več informacij najdete na: https://hrcak.srce.hr/aiht