EUROTOX 2023

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana,  10.-13. september 2023

Kongresa se je udeližilo več kot 1500 udeležencev iz 63 držav ter 80 razstavljalcev.

Hvala lokalnemu organizacijskemu odboru za ves trud in podporo, še posebej predsednici LOC dr. Luciji Perharič za odlično vodenje.

Lokalni organizacijski odbor  (LOC):

 •     Lucija Perharič (predsednica)
 •     Katarina Černe
 •     Gorazd Drevenšek
 •     Anita Jemec
 •     Jernej Kužner
 •     Maja Martinčič
 •     Smilja Milošev
 •     Lucija Peterlin Mašič
 •     Marija Sollner Dolenc
 •     Mirjam Stančič
 •     Marjan Vračko
 •     Bojana Žegura

Vabljeni, da si ogledate slike na uradni spletni strani kongresa www.eurotox2023.com/photos/.

www.visitljubljana.com/sl/kongresni-urad-ljubljane/novice/eurotox-2023-v-ljubljani-moc-mednarodnega-sodelovanja-in-trajnostnega-nacrtovanja/

O društvu

Slovensko toksikološko društvo je prostovoljno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo.

Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

Slovensko toksikološko društvo ima v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, št. 0140-69/2019/12, status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/).

Uradno glasilo društva je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology).Revija izhaja štirikrat letno. Petletni faktor vpliva je 1,777 oziroma 1,727 v 2019). Več informacij najdete na: https://hrcak.srce.hr/aiht