Onesnaženje svetovnih rek z zdravilnimi učinkovinami

Raziskovalci Veterinarske fakultete UL so sodelovali v odmevni globalni raziskavi onesnaženosti rek z zdravilnimi učinkovinami, pod vodstvom in koordinacijo Univerze v Yorku (Združeno kraljestvo), ki je z enotnim pristopom vzorčenja, analizne metodologije in statistične obdelave, vključila 258 rek z vseh celin, vključno z Antarktiko in je v tem pogledu prva resnično globalna raziskava na prisotnost zdravilnih učinkovin v okolju. Ljubljanica je bila med najmanj onesnaženimi rekami, vključenimi v to raziskavo.

Povzetek raziskave, s povezavo do objavljene publikacije, je dostopen na spletni strani Veterinarske fakultete UL:

https://www.vf.uni-lj.si/novice/raziskovalci-veterinarske-fakultete-ul-s-sodelovanjem-v-odmevni-globalni-studiji-potrdili

ICT 2022

Maastricht, Nizozemska, 18.-21. september

Nizozemsko toksikološko združenje organizira XVI. mednarodni toksikološki kongres (International Congress of Toxicology) v Maastrichtu na Nizozemskem od 18. do 21. septembra 2022. Kongres bo organiziran skupaj z Mednarodno zvezo za toksikologijo (IUTOX) in Evropskim toksikološkim združenjem (EUROTOX) in bo priložnost za združevanje najboljših toksikoloških znanstvenikov z vsega sveta. Tema kongresa je ‘Uniting in Toxicology’.

Odprta je prijava na kongres in oddaja povzetkov. Več informacij je na voljo na uradni spletni strani kongresa: https://www.ict2022.com

Razpis za prijavo znanstvenih tem EUROTOX 2023

Rok za prijavo: 1. marec 2022

EUROTOX 2023 bo potekal od 10.-13. septembra 2023 v Ljubljani.

Tema kongresa bo “Toxicology – multidisciplinary science leading to safer and sustainable life”.

Na uradni strani  EUROTOX-a je objavljen razpis za prijavo znanstvenih tem. Povezave do dokumentov razpisa, navodila za pripravo in prijavni obrazec so dostopni na spletni strani: https://www.eurotox.com

41. kongres EAPCCT

virtualno 25.–28. maj 2021

Evropsko združenje centrov za zastrupitve in kliničnih toksikologov (EAPCCT) vas vabi na kongres EAPCCT. Cilj kongresa je spodbuditi boljše razumevanje načel in prakse klinične toksikologije, da se prepreči zastrupitev in spodbudi boljša oskrba zastrupljenega bolnika.

Podrobnosti o programu konference in prijavah so na voljo na spletni strani konference www.eapcct2021.com

Razpis za predloge znanstvenega programa ICT 2022

Rok: 1. junij 2021

Rok za oddajo predlogov znanstvenega programa za 16. International Congress of Toxicology (ICT 2022) se približuje in se zaključi v torek, 1. junija 2021.

ICT 2022 bo potekal v Maastrichtu na Nizozemskem od 18. do 22. septembra 2022 kot skupni kongres IUTOX-a in EUROTOX-a ter v sodelovanju z nizozemskim društvom za toksikologijo.

Pri pripravi in ​​oddaji predloga upoštevajte smernice, ki so navedene na spletni strani ICT 2022 (www.ICT2022.com) v meniju “Call for session proposals”.

EUROTOX 2021

26.-29. september 2021, Köbenhavn,Danska

Dansko toksikološko in farmakološko društvo v sodelovanju z EUROTOX organizira 56. kongres EUROTOX 2021 –

˝Toksikologija naslednje generacije – združena prizadevanja za varnejše kemikalije in zdravila˝ v danskem glavnem mestu Köbenhavnu.

Več informacij je na voljo na kongresni spletni strani www.eurotox2021.com.

Prijava in oddaja povzetkov sta že odprti. Rok za oddajo povzetkov je 31. marec 2021.

In memoriam prof. dr. Valentin Skubic

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil častni član Slovenskega toksikološkega društva (STD) profesor dr. Valentin Skubic.

Prof. Skubic je sodeloval pri rojstvu STD kot njegov ustanovni član. Njegovo sodelovanje pri ustanovitvi in delu STD je bilo odraz dolgoletnega delovanja na področju toksikologije (in farmakologije), o čemer pričata bogat življenjepis in bibliografija. Zaradi vrhunskega strokovnega znanja je sodeloval pri delu različnih organov, odborov in komisij ter industrije, povezanih z različnimi področji toksikologije. Kot univerzitetni učitelj za področje farmakologije s toksikologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Inštituta za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, je svoje izkušnje nesebično prenašal na dodiplomske in podiplomske študente ter sodelavce.

Vpis na doktorski študijski program Biomedicina, smer Toksikologija

V okviru doktorskega študijskega programa Biomedicina, Univerza v Ljubljani, poteka tudi študij znanstvenega področja Toksikologija. Trenutno poteka predvpis, kandidati  za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si do predpisanega roka.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Več informacij o študiju znanstvenega področja Toksikologija dobite na spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/ ali koordinatoricah znanstvenega področja Toksikologija Mariji Sollner Dolenc (marija.sollner@ffa.uni-lj.si), Damjani Drobne (damjana.drobne@bf.uni-lj.si).