Kontakt

Slovensko toksikološko društvo
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
E-pošta: slotox@gmail.com
Facebook: English site, Slovenska stran