Dejavnosti

 • Spremljanje dogajanja v domači in mednarodni toksikologiji
 • Vzpodbujanje in širjenje raziskovanja na področju toksikologije v Sloveniji
 • Vzpodbujanje izobraževanja na področju toksikologije na vseh nivojih
 • Vodenje registra slovenskih toksikologov vključno za pravno-izvedenske potrebe
 • Identifikacija toksikoloških problemov in načrtovanje ustreznih rešitev
 • Informiranje in svetovanje za javnost
 • Organizacija strokovnih predavanj, sestankov, seminarjev in kongresov na državnem in mednarodnem nivoju
 • Povezovanje z drugimi toksikološkimi ali sorodnimi društvi na državnem in mednarodnem nivoju
 • Sodelovanje pri izvajanju ustreznih projektov
 • Izdaja biltena in drugih strokovnih publikacij
 • Priprava in urejanje spletne strani na medmrežju
 • Založništvo in uredniška dejavnost