Usposabljanje o FAIR načelih za ravnanje s podatki in podatkovnimi bazami

Ljubljana, 22. – 24. maj 2024

Institut Jožef Stefan organizira usposabljanja o FAIR načelih za ravnanje s podatki in podatkovnimi bazami. Tečaj bo potekal v Ljubljani, od 22. do 24. maja 2024.

Namenjen je raziskovalcem in študentom, ki pridobivajo podatke v zvezi z izpostavljenostjo kemikalijam, oceno nevarnosti in tveganja, ali tisti, ki sodelujejo pri pridobivanju in uporabi podatkov iz obstoječih baz podatkov za oceno tveganja kemikalij. Tečaj je brezplačen, prijave pa so odprte tako za partnerje PARC, kot tudi za tiste, ki niso partnerji, zato lahko informacije o tečaju posredujete vsem morebitnim udeležencem. 

Podrobnejše informacije so na voljo TUKAJ.

Prijavite se lahko na naslednji povezavi do 12. aprila 2024.

Vse informacije o tečaju najdete tudi na spletni strani PARC.