admin

Tveganja za zdravje pri iskanju in pridobivanju nafte in plina

Evropska komisija je objavila stališče Znanstvenega odbora za zdravje, okolje in porajajoča se tveganja o tveganjih in vplivih na zdravje v povezavi z iskanjem in pridobivanjem nafte in zemeljskega plina. Pri teh aktivnostih se poveča izpostavljenost številnim okoljskim dejavnikom tveganja, med drugim nevarnim kemikalijam, kot so biocidi, hlapne organske snovi, poliaromatski ogljikovodiki, trdim delcem in hrupu, narastejo pa tudi seizmološke aktivnosti. Stališče je dostopno na: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_013.pdf

Razpis za pripravniško mesto pri EUROTOX

EUROTOX razpisuje šest mesečno pripravništvo z začetkom v prvi polovici 2019 za opredelitev dostopnosti izobraževanja na toksikologije. Rok za prijavo je 14.12. 2018 na e-naslov: secretariat@eurotox.com.

Intern Position with EUROTOX
EUROTOX is the Federation of national societies of toxicology in Europe, which together have approximately 7,000 members. In addition, EUROTOX counts more than 200 individual members who come from 50 countries, mostly from Western Europe. EUROTOX mission is to foster the science and education of toxicology, and influence regulatory and policy frameworks to promote the safety of humans, animals and the environment, and protect global health.

We are looking for an intern with an understanding of toxicology as well as some familiarity with graduate training systems across Europe to establish the availability of toxicology teaching and training across the EUROTOX community. The post will be for 6 months (full-time) and the stipend will be £10,000 (€11,300). The intern will be based at an European University, to be decided in accordance with the best interests of the intern and EUROTOX.
The candidate must have:

Basic knowledge of the field of Toxicology
Familiarity with graduate education and training across Europe
Good information technology and communication skills
Good organisational skills
Enthusiasm to engage with and work alongside the EUROTOX community
Fluent in English (oral and written)

Applications should be made via email to secretariat@eurotox.com. The application should be by letter stating why you are suitable for this internship and how it will help you in your future career. A short CV and the names and contact details of two referees must be included.

Deadline for receipt of applications is 14th December 2018

EUROTOX specilaized course – Regulatory toxicology

Od 4. – 10.11. 2018 je na Otočcu potekal EUROTOX tečaj regulatorne toksikologije. Na tečaju sta bila predstavljena področja regulatorne toksikologije in metodološke novosti na področju ocene tveganja. Akreditiranega tečaja se je udeležilo 31 slušateljev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Poljske, Estonije in Italije. Zbornik predavanj in praktičnih vaj je dostopen na: Zborniki in prakticne vaje

Vabilo na strokovno srečanje

Slovensko društvo farmakologov in Združenje slovenskih pivovarn vabita na strokovno srečanje, ki bo v v torek, 23. oktobra, ob 16.00, v Kozlerjevi dvorani Pivovarskega muzeja v Ljubljani.
Program srečanja: Program srečanja

Skodelica znanosti

V okviru akcije “Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” bo 24. 4. 2018 ob 19h v atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani dogodek Pesticidi – kemikalije za zatiranje škodljivcev. Več na https://znc.si/dogodki/napovednik/pesticidi/