In memoriam prof. dr. Valentin Skubic

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil častni član Slovenskega toksikološkega društva (STD) profesor dr. Valentin Skubic.

Prof. Skubic je sodeloval pri rojstvu STD kot njegov ustanovni član. Njegovo sodelovanje pri ustanovitvi in delu STD je bilo odraz dolgoletnega delovanja na področju toksikologije (in farmakologije), o čemer pričata bogat življenjepis in bibliografija. Zaradi vrhunskega strokovnega znanja je sodeloval pri delu različnih organov, odborov in komisij ter industrije, povezanih z različnimi področji toksikologije. Kot univerzitetni učitelj za področje farmakologije s toksikologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Inštituta za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, je svoje izkušnje nesebično prenašal na dodiplomske in podiplomske študente ter sodelavce.