Nerazvrščeno

Razpis za predloge znanstvenega programa ICT 2022

Rok: 1. junij 2021

Rok za oddajo predlogov znanstvenega programa za 16. International Congress of Toxicology (ICT 2022) se približuje in se zaključi v torek, 1. junija 2021.

ICT 2022 bo potekal v Maastrichtu na Nizozemskem od 18. do 22. septembra 2022 kot skupni kongres IUTOX-a in EUROTOX-a ter v sodelovanju z nizozemskim društvom za toksikologijo.

Pri pripravi in ​​oddaji predloga upoštevajte smernice, ki so navedene na spletni strani ICT 2022 (www.ICT2022.com) v meniju “Call for session proposals”.

Razpis za predloge znanstvenega programa ICT 2022 Read More »

In memoriam prof. dr. Valentin Skubic

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil častni član Slovenskega toksikološkega društva (STD) profesor dr. Valentin Skubic.

Prof. Skubic je sodeloval pri rojstvu STD kot njegov ustanovni član. Njegovo sodelovanje pri ustanovitvi in delu STD je bilo odraz dolgoletnega delovanja na področju toksikologije (in farmakologije), o čemer pričata bogat življenjepis in bibliografija. Zaradi vrhunskega strokovnega znanja je sodeloval pri delu različnih organov, odborov in komisij ter industrije, povezanih z različnimi področji toksikologije. Kot univerzitetni učitelj za področje farmakologije s toksikologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Inštituta za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, je svoje izkušnje nesebično prenašal na dodiplomske in podiplomske študente ter sodelavce.

In memoriam prof. dr. Valentin Skubic Read More »

Vpis na doktorski študijski program Biomedicina, smer Toksikologija

V okviru doktorskega študijskega programa Biomedicina, Univerza v Ljubljani, poteka tudi študij znanstvenega področja Toksikologija. Trenutno poteka predvpis, kandidati  za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si do predpisanega roka.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Več informacij o študiju znanstvenega področja Toksikologija dobite na spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/ ali koordinatoricah znanstvenega področja Toksikologija Mariji Sollner Dolenc (marija.sollner@ffa.uni-lj.si), Damjani Drobne (damjana.drobne@bf.uni-lj.si).

Vpis na doktorski študijski program Biomedicina, smer Toksikologija Read More »

Webinar za člane STD

Za članice in člane STD v četrtek 14.5.2020 ob 17h organiziramo izobraževanje, ki ga bo pripravila dr. Ester Lovšin Barle (Head Product Stewardship and Health, Takeda Pharmaceuticals).

Naslov: General principles of worker protection from exposure to oncology medicinal products in pharmaceutical research, development and manufacturing

Način izvedbe: Webinar bo potekal v slovenskem jeziku, izročki pa bodo v angleškem jeziku (link bo članom STD posredovan naknadno)

Povzetek:
The European Commission is financing a study to support a preparatory work concerning a possible EU initiative to protect workers from exposure to hazardous medicinal products in the healthcare setting. The study may result in the possible amendment to the EU Directive 2004/37/EC – carcinogens or mutagens at work (aka Carcinogens and Mutagens directive (CMD)) or other relevant Occupational Safety and Health legislation or other non-legislative instruments (Ares(2019)7813568 – 19/12/2019).
In pharma worker exposures are managed through a system of hazard and risk assessment with the aim of eliminating potential for adverse health effects. In this webinar an overview of those risk assessment and mitigation principles will be discussed with a link to published literature on the exposure management gaps observed in healthcare setting.

Webinar za člane STD Read More »

Pandemija COVID-19

Zanimive in aktualne vsebine o vlogi medicinskih toksikologov in toksičnosti potencialnih terapevtikov ob pandemiji COVID-19 lahko najdete v reviji Journal of Medical Toxicology.

Članka sta dostopna na spletni strani revije.

COVID-19: Therapeutics and Their Toxicities. Chary et al., J. Med. Toxicol. (2020). https://doi.org/10.1007/s13181-020-00777-5

Medical Toxicology and COVID-19: Our Role in a Pandemic. Neumann et al., J. Med. Toxicol. (2020). https://doi.org/10.1007/s13181-020-00778-4

Pandemija COVID-19 Read More »

Razpisa 2 delovnih mest pri EFSA

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) razpisuje dve delovni mesti, in sicer eno na področju ekotoksikologije in ostankov fitofarmacevtskih sredstev v hrani   Scientific Officer – Ecotoxicology/Plant Protection Products Residues ; View& recommend job) in drugo na področju molekularne Scientific Officer – Molecular Biology ;  View& recommend job. Rok za oddajo prijav je 18.11.2019 ob polnoči.

Razpisa 2 delovnih mest pri EFSA Read More »