Vpis na doktorski študijski program Biomedicina, smer Toksikologija

V okviru doktorskega študijskega programa Biomedicina, Univerza v Ljubljani, poteka tudi študij znanstvenega področja Toksikologija. Trenutno poteka predvpis, kandidati  za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si do predpisanega roka.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Več informacij o študiju znanstvenega področja Toksikologija dobite na spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/ ali koordinatoricah znanstvenega področja Toksikologija Mariji Sollner Dolenc (marija.sollner@ffa.uni-lj.si), Damjani Drobne (damjana.drobne@bf.uni-lj.si).